Privacyverklaring

Datum: juli 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Model Racing World uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geidentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Model Racing World verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Model Racing World levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Model Racing World dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Model Racing World verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor - en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Model Racing World worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beeindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Model Racing World persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Model Racing World, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, bezorgbedrijven of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Model Racing World aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Model Racing World zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief
Model Racing World houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Iedere nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om zich af te melden door middel van een link.

Cookies - Google analytics
Model Racing World gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google AnalyticsKlik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Model Racing World kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Model Racing World is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Model Racing World raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals linkedin, twitter, facebook, instagram en pinterest. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. We hebben hierop geen invloed. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar de website van de desbetreffende social media kanalen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Model Racing World verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@modelracingworld.nl. Model Racing World zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Model Racing World neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Model Racing World maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Model Racing World verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Model Racing World op via info@modelracingworld.nl. Model Racing World is als volgt te bereiken:

Adres: Nobelstraat 34, 5051 DV Goirle
Kamer van Koophandel: 18061287
Telefoon: 013-5436294
E-mailadres: info@modelracingworld.nl

Model Racing World kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2018.